Özgeçmiş

Ordu da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Ordu da tamamlandıktan sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı Hukuk müşavirliği’ nde staj ve kurum içi eğitim aldı. Avukatlık stajını Ankara’ da tamamladıktan sonra bir süre özel bir hukuk bürosunda çalışan Av Rukiye Nur Çebi, Sınai Mülkiyet Hakları konusunda faaliyet gösteren Grup Ofis Marka Patent Aj. Müş ve Tic Ltd Şti de 3 yıl boyunca, "Hukuki Danışmanlık" ve "Şirket Avukatlığı" görevlerini yürüttü. Mesleğine yine Fikri Mülkiyet Hukuku alanında devam eden ve aynı zamanda Marka Vekili de olan Çebi, bugün Ankara Barosuna kayıtlı avukat olarak görev yapmaktadır.

2008 Kasım ayında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından AB uyum çalışmaları içerisinde düzenlenen, “Fikri Hakların Korunması, Bu Alandaki Gelişmeler ve Taklitle Mücadele” konulu uluslarası seminere, konuşmacı olarak katıldı. Bunların yanısıra fikri ve sınai mülkiyet hukukuna ilişkin bir çok kurum içi eğitimde aktif olarak yer aldı.

Fikri ve Sınai Haklar Araştırma Ve Uygulama Merkezi (FISAUM) nin düzenlediği seminerlerden sertifika sahibi olan Rukiye Nur Çebi, bunlara ek olarak, gelişen ve değişen hukukun farklı dallarında da bilgi sahibi olmak için farklı hukuk alanlarında da eğitim ve seminerleri takip etmektedir. Ankara Üniversitesi Maliye Hukuku Sertifika Programı, HRM (Human Resources Manegement) “4857 sayılı iş kanunu’ nun uygulamasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve çözüm yolları” konulu seminer ve eğitimlere katılmıştır.

İngilizce bilmektedir.

Bağlantılar